english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Inženýrské kolegium

Inženýrské kolegium je koncipováno jako setkání studentů doktorandů, akademických a vědeckých pracovníků a odborníků z praxe za účelem výměny informací a znalostí. Očekávaným benefitem je vyšší efektivita při řešení výzkumných a vývojových úkolů, jež by měla být výsledkem skupinové diskuze a sdílení zkušeností. Je vědecky ověřeným faktem, že lepších výsledků je dosahováno při týmové spolupráci než při řešení problému jednotlivcem. Myšlenkou je pořádání pravidelných neformálních setkání, která by měla být maximálně efektivní a časově nenáročná.

Motivace

Organizace kolegia

Nové příspěvky

Jméno Název Termín Místo
doc. Jaroslav Jícha Studium procesního inženýrství jako základ povolání projektanta 17.5.2018, 14:00 A1/942

Archiv příspěvků

Jméno Název Datum
Vojtěch Zejda Inovace strojnětechno­logických zařízení ČOV 5.4.2018
Jiří Hájek Vedení závěrečných prací a požadavky na studenty 1.3.2018
Jiří Buzík Analýza cyklické únavy trubkového svazku vlivem proudění pracovního média 25.1.2018
prof. Petr Stehlík Komplexní přístup k výzkumné činnosti na ÚPI 14.12.2017
Ing. Král, Ing. Vokoun Návrh a realizace procesního celku (diskuze poznatků a zkušeností z praxe) 16.11.2017
Jaroslav Oral Diskuze poznatků a zkušeností z praxe 5.10.2017
Martin Pavlas Integrace environmentálních aspektů do logistických úloh – Má to vlastně smysl? 26.9.2017
Tomáš Ferdan Efektivní využití komunálních odpadů v energetice 12.6.2017
Lenka Szásziová Zavíralová Analýza interakcí v odpadovém hospodářství 12.6.2017
Vladimír Brummer Zařízení pro zneškodňování odpadních plynů katalytickou oxidací 12.6.2017
Igor Hudák Vliv inertních plynů na charakteristické parametry spalování 11.5.2017
Pavel Skryja Vliv konstrukčních parametrů návrhu procesního hořáku na stabilitu a parametry spalování 11.5.2017
Marek Vondra Zařízení pro zahušťování odpadní vody z bioplynových sta­nic 11.5.2017
Marek Vondra Inženýrské kolegium…a co dál? 30.3.2017
Igor Hudák Dehydratace energosádrovce v poloprovozu 9.2.2017
David Jecha Revize BREF pro velká spalovací zařízení – konečná fáze schvalovacího procesu 12.1.2017
Ondřej Putna Dodávka tepla ze zařízení energetického využití odpadů 1.12.2016
Vlastimír Nevrlý Input data validation for complex chain models applied to waste management 10.11.2016
Pavel Gal Selective non-catalytic reduction (SNCR) and its efficiency with respect to various combustion parameters 10.11.2016
David Jecha Reaktor na odstranění organických plynných látek 8.6.2016
Jiří Buzík Vibrace vyvolané prouděním tekutiny a jejich hodnocení 28.4.2016
Tomáš Létal Problematika algoritmizace hodnocení stability konstrukcí podle EN 1993–1–6 31.3.2016
Miloslav Dohnal Výzkum nevhodné prostorové diskretizace vzhledem ke směru proudění tekutiny 25.2.2016
Radovan Šomplák Jak predikovat na základě velmi malého množství historických dat? 28.1.2016
Marek Vondra Zahušťování průmyslových odpadních vod s využitím odpadního tepla 3.12.2015
Vojtěch Zejda Repase míchadla laboratorní fermentační jednotky 3.12.2015
Jiří Vondál Rychlostní profily za vířičem 5.11.2015
Marek Vondra Zahušťování průmyslových odpadních vod s využitím odpadního tepla 15.10.2015
Jiří Buzík Měření vibrací na trubkovém svazku, zpracování a uchovávání dat 24.9.2015

Kontakt

Marek Vondra (vondra@upei.fme.vutbr.cz)
Jiří Buzík (buzik@upei.fme.vutbr.cz)

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně