english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Konstrukční návrhy a inovace procesních celků

Zde naleznete přehled konstrukčně zaměřených tématických okruhů, které odkazují na konkrétní témata bakalářských prací. Pokud máte námět na vlastní téma z nabízených okruhů nebo Vás některý z okruhů zaujal, avšak z konkrétních témat jste si žádné nevybrali, neváhejte nás kontaktovat – můžeme společně vytvořit téma, které Vám bude „na míru“.

POZOR, od 15.8.2017 jsou Vám k dispozici i konkrétní témata. Pokud nějaké téma nenajdete ve Studisu, obraťte se prosím na garanta.

Garant: Ing. Pavel Lošák, Ph.D., Sekce konstrukce zařízení

Konstrukční návrhy a inovace procesních celků

Díky různorodosti procesů je přenesení ideového návrhu procesního celku do reálné aplikace zajímavou činností, dávající možnost uplatnění jak klasických inženýrských znalostí, tak i kreativity. Mezi největší výzvy patří volba jednotlivých zařízení a způsobu propojení do funkčního celku, přičemž je třeba zajistit bezpečnost a spolehlivost.

Témata mohou být zaměřena například na:


Troubleshooting v procesním průmyslu

V praxi často dochází k neočekávanému poškozování nebo nevhodné funkci procesních zařízení. Základem řešení takové situace je nalezení příčin a mechanismů poškození, poté lze navrhnout nápravná opatření. Mezi časté příčiny patří také nedostatečný návrh zařízení, případně nevhodné parametry provozu. Pro identifikaci těchto příčin poškození je obvykle nezbytné ověřit návrhové výpočty, případně provést návrhový nebo kontrolní výpočet zařízení znova. Přitom mohou být využity i detailní simulace dílčí části zařízení s využitím numerických metod, zejména MKP.

Příklady zaměření témat:


Softwarové nástroje pro podporu konstrukčních návrhů

Činnost konstruktéra nebo výpočtáře si lze si lze jen stěží představit bez softwarové podpory. Nedílnou součástí inženýrské praxe je spousta rutinních činností, které lze automatizovat a významně tak uspořit čas. Tvorba softwaru je tak určitou investicí do budoucnosti, vývojář však také musí dokonale porozumět problematice, kterou zpracovává, aby správné použití softwaru nevedlo ke špatným výsledkům.

Témata mohou být zaměřena například na:


Doplňkové informace

Co řešíme: Návrhy a inovace zařízení ve spolupráci s průmyslovou sférou. Jedná se o široké spektrum návrhu procesních zařízení, jejich kompletaci do funkčních celků či inovace částí stávajících zařízení.

Kde a proč se pohybujeme na špičce: Máme bohaté zkušenosti z domácí i zahraniční průmyslové sféry a spolupracujeme s profesionály v dílčích inženýrských oblastech. Díky širokému spektru pokrytých činností na ústavu dokážeme řešit i komplexní interdisciplinární úlohy (pevnostní výpočty, výpočty proudění, či různé teplotní úlohy).

Jaké máme nástroje: Kromě profesionálních simulačních a konstrukčních softwarů jako je ANSYSSolidWorks používáme a vyvíjíme také vlastní softwarové nástroje obvykle s využitím programovacího jazyka Python.


… Zpět na seznam okruhů.
[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně