english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Nabídka témat doktorského studia na ÚPI pro ak.r. 2017/2018

Témata na ÚPI jsou vypisována v rámci programu Stroje a zařízení, oboru Konstrukční a procesní inženýrství, specializace Procesní inženýrství.

Experimentální výzkum proudění a přenosu tepla pro petrochemii a energetiku

Smysl práce: Dobrá znalost proudění a přenosu tepla je klíčová pro konstrukci plynových i kapalinových hořáků, ohřevných pecí a spalovacích komor v řadě různých průmyslových odvětví, především v petrochemii a energetice. K dispozici je výborně vybavená zkušebna hořáků. Součástí práce bude

Cílem tématu je získání spolehlivých dat pro vývoj nových zařízení a ověřování numerických modelů.

Školitel: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. .

Simulace přenosu tepla a látky v porézním prostředí

K přenosu tepla a látky v porézním prostředí dochází při řadě rozličných průmyslově významných procesů například:

V našich laboratořích je pro tuto práci k dispozici nové velké experimentální zařízení . Cílem tématu je tvorba modelů pro takové procesy a zařízení. Modely budou využívány pro vývoj a analýzu těchto zařízení.

Školitel: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. .

Rotační bubnové sušení a kalcinace partikulárních látek – experiment a modelování

Téma je zaměřeno na experimnentální výzkum a modelování procesů v rotačních sušárnách a kalcinačních pecích. Součástí práce bude

V našich laboratořích je pro tuto práci k dispozici nové velké experimentální zařízení . Cílem práce bude univerzální model pro zařízení typu rotační bubnové sušárny a kalcinační resp. sintrovací pece.

Školitel: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. .

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně