english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Proudění v procesech: Virtuální experimenty

Firmy, které vyrábějí či používají zařízení jako ventily, trysky, kotle, reaktory, míchadla, výměníky atd. by rády řešily svoje provozní a konstrukční otázky namísto intuice pomocí výpočtů. Takové výpočty ale starší generace konstruktérů nezná a neumí – naučte se to u nás a buďte na špičce.

Výpočty proudění se uplatňují v tolika konkrétních zařízeních, že témata dělíme spíše podle toho, zda jde o konkrétní analýzy proudění určitého konstrukčního řešení (často ve spolupráci s průmyslem), sběr dat, testování a tvorbu podkladů pro výpočtové nástroje, či o propojení virtuálních výpočtových experimentů s těmi reálnými (na průmyslových i laboratorních jednotkách).

POZOR, od 15.8.2017 jsou Vám k dispozici i konkrétní témata. Pokud nějaké téma nenajdete ve Studisu, obraťte se prosím na garanta.

Garant: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D., Sekce výpočtového modelování dynamiky tekutin

Analýzy konstrukce z hlediska proudění

Konkrétní konstrukční řešení bývá hodnoceno primárně pevnostním výpočtem, ale analýza proudění je v mnoha případech stejně důležitým krokem. V rámci bakalářských prací se výpočty zaměřují na jednodušší konstrukční prvky a výsledkem je například určení místní tlakové ztráty, poměry průtoků vatd. Výpočet proudění poskytuje detailní informace a slouží vlastně jako virtuální experiment, při kterém můžeme „změřit“ libovolnou veličinu se vztahem k proudění.

Bakalářská práce může být zaměřena na:


Tvorba nástrojů pro výpočty

S výpočty proudících médií je spojena řada činností, které je možné s výhodou zjednodušit a zabránit vzniku chyb tak, že manuální postup nahradíme automatizovaným. To lze uskutečnit například v prostředí MS Excel nebo jiném (Matlab, Python, atd.). Studenti při řešení získávají meziobotrové zkušenosti, které jsou v dnešní době obzvlášť užitečné.

Bakalářská práce může být zaměřena na:


Měření a vyhodnocování dat

Pokročilé výpočty proudění tekutin se pro zvýšení důvěryhodnosti často porovnávají s naměřenými daty. Proto by výpočtář měl také dobře rozumět metodám měření. Důležitá je zejména přesnost naměřených dat, respektive silné a slabé stránky metod měření. Nepřesnosti měření je pak potřeba přenést i na veličiny vypočtené z naměřených dat.

Bakalářská práce může být zaměřena na:


Doplňující informace

Co řešíme: Nahrazujeme inženýrskou intuici virtuálními experimenty. Proudění kapalin, plynů a vícefázových směsí je klíčem ke správné funkci zařízení, strojů a procesů. Zabýváme se proto analyzováním a optimalizací konstrukce z hlediska proudění tekutin.

Kde a proč se pohybujeme na špičce: Naší doménou je proudění spojené s dalšími jevy, např. přenosem tepla radiací, chemickými reakcemi, s příměsí částic nebo kapiček, či s volnou hladinou. Poskytujeme výpočtové analýzy českým i zahraničním firmám. Jsme součástí řešitelských týmů v řadě výzkumných projektů.

Jaké máme nástroje: Výkonné výpočtové stroje, komerční softwary i vlastní aplikace, např. Gratecal.


… Zpět na seznam okruhů.
[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně