english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Spalovací procesy v průmyslu a energetice

Spalování paliv se nevyužívá pouze v energetickém průmyslu pro výrobu tepelné a elektrické energie, ale nachází uplatnění napříč všemi průmyslovými odvětvími, ve kterých je zapotřebí teplo například pro ohřev procesních látek (např. voda, ropa) nebo zpracování materiálů (kovových, nekovových).

Uvádíme dva tématické okruhy bakalářských prací, které širokou problematiku spalování rozčleňují do konkrétních oblastí, které jsou v posledních letech velmi aktuální. Pod tématickými okruhy lze nalézt souhrnné doplňující informace k celé problematice (viz níže).

POZOR, od 15.8.2017 jsou Vám k dispozici i konkrétní témata. Pokud nějaké téma nenajdete ve Studisu, obraťte se prosím na garanta.

Garant: Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Sekce termické procesy a čištění plynů


Alternativní paliva v průmyslu a energetice

V současné době je kladen důraz na energetické využití plynných a kapalných paliv z obnovitelných zdrojů (např. bioplyn, řepkový olej). V důsledku toho vznikají nové výrobní jednotky, které využívají tato paliva pro výrobu tepelné nebo elektrické energie. Potenciálním úskalím využití těchto paliv však můžou být jejich rozdílné vlastnosti v porovonání s konvenčními plynnými a kapanými fosilními palivy (např. zemní plyn, topný olej). Bakalářská práce tedy bude podle individuálních preferencí studenta zaměřena na některou z dílčích částí problematiky využití alternativních paliv v energetickém průmyslu a dalších odvětvích průmyslu. Součástí práce mohou být zajímavé experimenty provedené v poloprovozních laboratořích ÚPI.

Například může jít o práci zaměřenou na:


Intenzifikace spalovacích procesů

Intenzifikací se zde rozumí zvýšení tepelné účinnosti spalovacího procesu, tj. minimalizovat tepelné ztráty, případně zvýšení provozní teploty (u některých aplikacích i nad 1500°C) při současném dodržení emisních limitů. Těchto požadavků lze obecně dosáhnout přivedením části generovaného tepla zpět do spalovacího prostoru (tzv. recirkulace spalin), předehřevem spalovacího vzduchu nebo částečným/plným nahrazením spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem (tzv. kyslíkové spalování). Bakalářská práce tedy bude podle individuálních preferencí studenta zaměřena na některou z výše uvedených dílčích částí problematiky. Součástí práce mohou být také zajímavé experimenty provedené v poloprovozních laboratořích ÚPI.

Práce tak může být například zaměřená na:


Doplňující informace

Co řešíme: dodávky energie prostřednictvím nízkoemisních hořáků (hořáky jsou v našich podmínkách nejdůležitější zařízení pro život – bez nich bychom neměli tepelnou a elektrickou energii!), návrh a testování těchto zařízení

Kde a proč se pohybujeme na špičce: jedinečné zkušenosti z reálných aplikací a realizací u nás i v zahraničí, efektivní kombinace těchto zkušeností a využití simulačních výpočtů

Jaké máme nástroje: unikátní experimentální základna u nás i v zahraničí (zkušebna hořáků, sušící a sintrovací pec), komerční software, vlastní aplikace a produkty


… Zpět na seznam okruhů.
[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně