english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Úsporná opatření pro průmysl i domácnosti

Nabízíme tři tématické okruhy bakalářských prací, které spojuje snaha o efektivní nakládání s energií v průmyslových podnicích a komerční sféře. Jedná se o analýzu spotřeb v nejrůznějších typech provozů (výrobní podniky, bioplynové stanice, prádelny, komerční a komunální budovy apod.) a návrh vhodných úsporných opatření. Spolupracujeme s partnery z průmyslu (např. Siemens s.r.o., PBS INDUSTRY, a.s. nebo Alliance Laundry CE s.r.o.). Mnohé principy využijete i doma. Pokud Vás některý z nabízených okruhů zaujal nebo máte námět na vlastní téma, napište e-mail garantovi. Rád s Vámi vše probere.

Garant: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (Laboratoř energeticky náročných procesů)


Úsporná opatření pro průmyslové provozy

Trendem současnosti jsou úspory energií a efektivní řízení ať už na úrovni jednotlivých zařízení nebo celých systémů. Často jde o multioborový přístup využívající znalosti z procesního inženýrství, energetiky a automatizace. Pomocí moderních metod lze dosáhnout významných zlepšení. Pokud je to možné s ohledem na charakter úlohy, lze využít zázemí laboratoře energeticky náročného procesu v NETME Centre pro otestování návrhu úsporného opatření. Bakalářská práce může být, dle preferencí studenta, zaměřena například na:

Konkrétní témata bakalářských prací naleznete zde.


Využívání odpadního tepla

Velké množství nevyužitého tepla z průmyslových provozů či budov je také vysoce aktuální téma. Mezi klíčové technologie pro využití odpadního tepla patří tepelné výměníky a tepelná čerpadla. Poznatky o využití odpadního tepla aplikujeme hlavně v oblasti kogenerace, tj. při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Správné využití tepla z kogeneračních jednotek je zásadní pro jejich ekonomiku. V Laboratoři energeticky náročných procesů máme nejprogresivnější kogeneračních technologii současnosti: plynovou mikroturbínu Capstone. Bakalářské práce mohou být rešeršního, experimentálního nebo návrhového typu. Záleží na Vás.

Konkrétní témata bakalářských prací naleznete zde.


Efektivní provoz bioplynových stanic

Bioplynové stanice (BPS) jsou plně obnovitelnými zdroji energie (OZE). Zpracovávají odpady přírodního původu a produkují elektřinu, teplo a hnojiva, které lze využít jako náhradu za syntetická hnojiva. V ČR je více než 560 BPS a jejich podíl na OZE je téměř 25 %. Jde o relativně mladou technologii, která stále stojí před řadou výzev. V rámci bakalářských prací probíhá studium jednotlivých prvků technologie BPS i systému jako celku. Témata nabízí uplatnění pro všechny oblasti strojírenské činnosti a je na studentovi, jakou cestou se vydá. Bakalářské práce mohou být zaměřeny jak teoreticky, tak experimentálně. Příklady nabízených témat:

Konkrétní témata bakalářských prací naleznete zde.


Doplňkové informace

Co řešíme: energeticky efektivní opatření v komerční a komunální sféře od jednotlivých zařízení (např. odparky pro bioplynové stanice) přes integraci více zařízení (např využití mikrotubín v průmyslových prádelnách) až po rozsáhlé systémy (např. podpora řízení energetického systému Národního divadla v Praze)

Kde a proč se pohybujeme na špičce: analýzy energetické náročnosti, využití kombinace expertízy z více oborů (procesní inženýrství, energetika, automatizace), hardwarová i softwarová řešení pro energeticky efektivnější provoz s využitím moderních metod, úzká spolupráce s průmyslovými partnery, spojení teoretické a experimentální činnosti

Jaké máme nástroje: unikátní experimentální základna, měřicí technika, vlastní softwarové systémy


… Zpět na seznam okruhů.
[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně