english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Zařízení pro efektivní a inovativní nakládání s energií

Uvádíme tři tématické okruhy bakalářských prací, které širokou problematiku efektivního nakládání s energií rozčleňují do konkrétních průmyslových oblastí návrhu a provozu procesních a energetických zařízení, jejich modelování a zvyšování efektivity jejich provozu. Pod tématickými okruhy lze nalézt souhrnné doplňující informace k celé problematice (viz níže). Konkrétní názvy bakalářských prací, stejně jako jejich obsah, zveřejňujeme postupně (viz odkazy u jednotlivých okruhů).

POZOR, od 15.8.2017 jsou Vám k dispozici i konkrétní témata. Pokud nějaké téma nenajdete ve Studisu, obraťte se prosím na garanta.

Garant: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (Sekce navrhování a simulace tepelných zařízení a procesů)


Efektivní a inovativní nakládání s energií

V souvislosti s efektivním využíváním energie je mnohdy nutné navrhovat aparáty „na míru“, tj. tak, aby řešily specifické požadavky dané aplikace. Bakalářská práce tedy bude podle individuálních preferencí studenta zaměřena na některou z dílčích částí problematiky inovativních zařízení v kontextu efektivního nakládání s energií.

Například může jít o práci zaměřenou na:


Modernizace a intenzifikace zařízení a provozů

V současné době je kladen důraz na zvyšování účinnosti zařízení a na minimalizaci jejich velikosti. Bakalářská práce tedy bude podle individuálních preferencí studenta zaměřena na některou z dílčích oblastí týkajících se modernizace a intenzifikace zařízení, příp. provozů. Případně se může student podílet na vývoji víceúčelového regeneračního výměníku tepla.

Práce tak může být například zaměřená na:


Zvyšování spolehlivosti a efektivity zařízení

V praxi je vyžadována co možná nejvyšší spolehlivost zařízení a zároveň je kladen důraz na efektivní využití energie. Bakalářská práce tedy bude podle individuálních preferencí studenta zaměřena na některý z reálných problémů řešených v souvislosti se spolehlivostí konkrétních typů procesních a energetických zařízení či efektivitou jejich provozu.

Například může jít o práci zaměřenou na:


Doplňující informace

Co řešíme: efektivní využití energie, navrhování tepelných zařízení pro tyto účely (např. výměníky tepla, které jsou nejpoužívanějšími zařízeními, se kterými se v životě setkáváme!), řešení těchto zařízení jako samostatných aparátů i jako součástí komplexních systémů

Kde a proč se pohybujeme na špičce: bohaté zkušenosti z domácí i zahraniční průmyslové sféry, konzultační činnost pro renomované světové společnosti (např. HTRI, Koch-Glitsch – obě USA)

Jaké máme nástroje: komerční softwary i vlastní aplikace


… Zpět na seznam okruhů.
[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně