Výzkum | Ústav procesního inženýrství, FSI VUT v Brně
english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Výzkum

Výzkum

Zaměření na praktické využití

Výzkumná činnost ústavu se převážně zaměřuje na aplikovaný výzkum, který využívá výsledků základního výzkumu a má za prioritní cíl vývoj a realizace. Postup bývá většinou následující:

Výzkum „od myšlenky k realizaci“

Příklad v potravinářském průmyslu:

Komplexní přístup

Výzkumnou a vývojovou činnost ústavu dobře dokumentuje odborná monografie, jejímž autorem je prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. a kterou vydalo v roce 2016 přední světové nakladatelství odborné literatury Springer:

Oblasti výzkumné, vývojové a realizační činnosti

Seznam oblastí, v nichž je ústav aktivní, je dlouhý a postupně se vyvíjí, jak podrobně dokumentuje popis činností odborných sekcí v záložce činnosti ústavu. Mezi hlavní oblasti aktuálně patří:

Podpora výzkumu, vývoje a realizace

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně