english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Výzkum

Odpady jako suroviny a zdroje energie

Projekt byl zaměřen na výzkum a uplatnění moderních postupů a systémů sloužících k dosažení vyšší efektivity při materiálovém a energetickém využívání různých druhů odpadů při respektování požadavků na minimalizaci množství znečišťujících látek vznikajících při zpracování odpadů. Konkrétní řešené oblasti: procesy termického zpracování odpadů s cílem maximálního využití energie generované spalovacími procesy, soustavy pro energetické a materiálové využití kalů, anaerobní fermentace s produkcí bioplynu a separací vodíku, zplyňování vybraných odpadů a kontaminované biomasy, čištění plynných produktů a výroba syntézního a energetického plynu, redukce emisí s důrazem na PCDD/F, experimentálně ověřené matematické a numerické modely pro specifikované činnosti.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně