english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Výzkum

Centrum kompetence pro energetické využití odpadů

Projekt je založen na dlouhodobé úspěšné spolupráci partnerů konsorcia WtE v režimu, ve kterém by mělo centrum kompetence fungovat a který přispěje ke zvýšení konkurenceschop­nosti ČR v oblasti moderních a efektivních lokálních zdrojů pro energetické využití odpadů, alternativních paliv a palivových mixů v rámci zpřísňující se legislativy pro ochranu životního prostředí. Struktura konsorcia WtE je založena na vzájemné provázanosti výzkumné, realizační a provozní činnosti.

Představení záměru

Aktuální potřeba maximálního využití energie z odpadů a biomasy, z palivových mixů, ale i s tím spojená ochrana životního prostředí (čištění spalin), iniciuje aplikovaný výzkum v této oblasti. Díky dlouhodobé společné činnosti předkladatelů projektu, kteří se spojují do výše uvedeného konsorcia, vzniká centrum WtE. Hlavním cílem a motivací všech partnerů dále představeného projektu je nabídka kompetence v předmětné oblasti.

Uživateli získaných výsledků a technologických poznatků by měly být spalovny odpadů, teplárny, elektrárny, průmyslové provozy silně znečišťující ovzduší, komunální sféra, ale i menší dezintegrované provozy.

Stručný popis současného stavu

Hlavní funkcí spaloven vždy bylo a bude „zpracovat odpad“. Avšak role a význam termického zpracování tuhých komunálních odpadů s využitím energie se neustále zvyšují. Jestliže dnes se jedná o energetické využití odpadů, v odborných kruzích se diskutuje další vývojová fáze, a to elektrárny s odpady jako palivem. V současné době mluvíme o energetickém využívání odpadů (Waste-to-Energy, dále jen WtE), orientovaném do navýšení výroby elektřiny.

Splnění velmi přísných limitů na kvalitu výstupních proudů z procesu je u moderních zařízení samozřejmostí. Současně s nárůstem WtE technologií však roste i množství spalin, které je nutné čistit či dále zpracovávat. Projekt centra proto počítá s rozvojem metod, které zajistí do budoucna splnění zpřísňujících se emisních limitů u technologií pro spalování. Pro tento požadavek je již stanoven v Evropské unii termín 1. 1. 2016.

Předpoklady, systém a postup řešení

Věcné cíle projektu

Strategické cíle projektu

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně