english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Výzkum

Experimentální a výpočetní základna

Ústav procesního inženýrství disponuje unikátní experimentální základnou, která se neustále rozvíjí dle aktuálních potřeb. Tato základna umožňuje pružnou implementaci výsledků výzkumu a vývoje do průmyslové praxe.

Vybrané experimentální jednotky resp. komplexní procesní a energetické systémy:

Zkušebna hořáků

Zkušebna umožňuje zkoušení plynových, olejových a kombinovaných hořáků až do výkonu 1,8 MW v závislosti na konfiguraci hořáku a spalovaném palivu. více


Laboratoř energeticky náročných procesů

Laboratoř je vybavena infrastrukturou, která umožňuje připojit a testovat široké spektrum komerčních a průmyslových spotřebičů. více


Laboratoř biologicky rozložitelných odpadů

Laboratoř disponuje 4 ks 25 l fermentorů s možností měření pH, teploty a průtoku vzniklého bioplynu. více


Analytická laboratoř paliv a odpadů

Laboratoř umožňuje stanovit základní fyzikálně-chemické vlastnosti paliv, odpadů a jiných látek používaných v procesním průmyslu. více


Sušící a sintrovací pec

Pece díky své variabilní konstrukci umožňují testovat různorodé provozní podmínky pro sušení a sintrování materiálů rozdílných vlastností. více


Experimentální jednotka INTEQ I

Mobilní poloprovozní zařízení INTEQ I slouží pro experimentální ověření účinnosti technologií pro čištění odpadních plynů produkovaných v reálných provozech, např. spalovna. více


Experimentální jednotka INTEQ II

INTEQ II je zařízení pro testování účinnosti látkových i keramických filtrů a filtračních tkanin pro odstraňování NOxvíce


Experimentální jednotka KOAX

Zařízení s rekuperací tepla sloužící pro termické nebo katalytické zneškodňování CO, těkavých organických látek a dalších nebezpečných znečišťujících látek. více


Multifunkční poloprovozní jednotka pro snižování polutantů

Jednotka pro zkoušení a provádění dlouhodobých testů katalyzátorů v laboratorních i provozních podmínkách. více


Experimentální zařízení dvoustupňového absorpčního čištění spalin

Zařízení pro výzkum účinnosti různých způsobů absorpce kyselých složek. více


Výpočetní hardware

Výpočetní zázemí Ústavu procesního inženýrství tvoří od roku 2006 výkonný cluster, který v současnosti disponuje celkem 50 CPU jádry a 100 GB RAM s rychlým propojením Myrinet. více


Programové systémy

Na Ústavu procesního inženýrství se používají různé profesionální programové systémy, se kterými se studenti seznámí během studia. více

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně