english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Výzkum

Analytická laboratoř paliv a odpadů

Zaměření

Vybavení laboratoře umožňuje stanovit základní fyzikálně-chemické vlastnosti paliv, odpadů, ale i jiných látek používaných v procesním průmyslu, které zásadně ovlivňují návrh a provoz procesních a energetických zařízení.

Výhody spolupráce

Vzhledem k široké základně odborníků na Ústavu procesního inženýrství a rozsáhlému portfoliu vybavení pro měření vlastností paliv a jiných materiálů je možné provést analýzu výsledků získaných měřením a navrhnout optimální řešení pro problém nebo technologii, která budou zohledňovat výsledky vykonaných analýz.

Nabídka služeb

Ke stažení

Leták analytické laboratoře paliv a odpadů (PDF)

Kontakt

Ing. Vladimír BRUMMER, Ph.D.
Ústav procesního inženýrství, FSI VUT v Brně
budova D5 (NETME Centre), dveře č. 453
e-mail: brummer@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 144 953

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně