english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Výzkum

Programové systémy

Na Ústavu procesního inženýrství se používají následující profesionální programové systémy, se kterými se studenti seznámí během studia.

ANSYS Fluent

Fluent je moderní simulační softwarový systém založený na výpočtové dynamice tekutin (Computational Fluid Dynamics, CFD) umožňující komplexní řešení úloh z oblasti proudění tekutin v laminárním i turbulentním režimu, včetně chemických reakcí a mnoha dalších fyzikálních jevů (např. radiace, vícefázového proudění, kavitace, tání a tuhnutí atd.). Simulace proudění a přenosu tepla pomocí CFD aplikovaná v procesním průmyslu a energetice poskytuje velmi užitečné informace jak ve fázi návrhu tak při řešení provozních problémů (tzv. „trouble-shooting“). V některých případech lze dokonce provádět automatickou optimalizaci tvaru zařízení.

SolidWorks

SolidWorks je v současné době nejúspěšnější 3D CAD program na českém trhu využitelný ve strojním a procesním průmyslu i v dalších sférách. Moderní parametrické 3D modeláře nabízí výkonné objemové i plošné modelování, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů. Těchto předností se hojně využívá také v procesním inženýrství při vizualizaci procesu v průběhu projektových prací i tvorbě výrobní dokumentace jednotlivých aparátů. Program SolidWorks také umožňuje export vytvořené geometrie do mnoha dalších programů, např. za účelem provedení simulačních výpočtů.

ANSYS Mechanical

ANSYS je programový systém založený na metodě konečných prvků. Je určen pro řešení rozsáhlých lineárních i nelineárních (fyzikálně i geometricky) úloh mnoha různých kategorií: strukturální, teplotní, teplotně-mechanické, elektromagnetické, akustické atd.

Maple

Nedílnou součástí výzkumu a vývoje je odvozování nových vztahů, analýza obdržených matematických závislostí, grafické dvou a trojrozměrné znázornění analyzovaných oblastí, odvozování, analýza a řešení diferenciálních rovnic, integrálů apod., principiální výpočtová řešení klíčových prvků vyvíjených softwarových systémů, atd. Pro všechny tyto účely je na Ústavu procesního inženýrství využíván matematický software MAPLE . Tento matematický software umožňuje jak symbolické tak numerické výpočty a disponuje velmi rozsáhlou knihovnou pro řešení matematických problémů nejrůznějšího druhu. Současně umožňuje i vlastní programové realizace při disponování uživatelsky přívětivým rozhraním.

ChemCAD

Pro řešení látkových a energetických bilancí procesních linek je na Ústavu procesního inženýrství využíván software ChemCAD. Tento profesionální softwarový systém disponuje velmi rozsáhlou databankou fyzikálních vlastností procesních látek a mimo bilancování v podstatě libovolné procesní linky umožňuje navíc také detailní profesionální projekční návrh některých významných individuálních procesních zařízení.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně