english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Doktorské studium

Doktorský studijní program D2313 – Konstrukční a procesní inženýrství představuje rozsáhlou oblast, která zahrnuje řadu dílčích oborů resp. specializací. Doktorské studium je obecně zaměřeno na zvládnutí teoretických, experimentálních a aplikačních úloh s konkrétně definovaným potenciálním praktickým resp. realizačním výstupem. Doktorské studium zakončené získáním titulu Ph.D. (doktor) lze považovat za jednu ze stěžejních aktivit Ústavu procesního inženýrství.

Průběh a vedení doktorského studia

Doktorské studium na ÚPI má již dlouhodobou tradici, je vedeno zcela systematicky a v duchu následujících zásad a charakteristik:

Možnosti uplatnění

Sféra působnosti se nachází v oblastech popsaných na těchto stránkách, přičemž absolventi doktorského studia mají možnost prokázat se svou odbornou činností a již během tohoto studia většinou uzavírají předběžné dohody o pracovním poměru. Titul Ph.D. je respektován u nás i v zahraničí.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

V rámci řešení mezinárodních projektů, stáží, mezinárodních konferencí a konkrétních aktuálních aktivit.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2019  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně